30 oktober, 2015

Barnas leserom flytter til http://anbefalinger.deichman.no

Vi vil fra nå av ikke lenger publisere nye anbefalinger på denne bloggen.
Du kan fortsatt benytte bloggen som et arkiv og lese om tidligere anbefalte titler. Nye anbefalinger vil vi fra nå av publisere på http://anbefalinger.deichman.no/ . Her finner du bokanbefalinger skrevet av bibliotekansatte fra hele Norge.